Að sækja ferðamenn
Pick-up
Aðalferðamannastaður landsins
Main destination of country
Aðstaða
Facilities
Afgreiðsla gjaldeyrisskipta
Bureaux de change
Afvikinn
Secluded
Afþreying / Athafnir
Activity
Afþreyingarmöguleikar
Recreational activities
Alferð
Inclusive tour
Allt innifalið
All inclusive
Almennt farrými
Economy class
Alþjóðahöfn
International port
Alþjóðasamtök flugfélaga
International Air Transport Association
Alþjóðlegt bókunarkerfi
Global distribution system
Arfleifðarferðamennska
Heritage tourism
Ábyrg ferðaþjónusta
Responsible tourism
Áfangastaðaráætlun
Destination management plan
Áfangastaður
Destination
Áhugavert plöntulíf
Flora of interest
Áhöfn
Crew
Álag ferðamennsku
Tourism intensity
Áningarfarþegi
Transit passenger
Árstíðabundið gjald
Season's rates
Áætlun
Schedule
Áætlunarflug
Scheduled flight
Áætlunarleið
Transit route
Bakpokaferðalangur
Backpack tourist
Berjaland
Berry field
Bílaleiguferð
Self drive program
Blokkbókun
Block booking
Bóka-/bókmenntaferðamennska
Literary tourism
Breyttur jeppi, fjallajeppi
Super Jeep
Brottfararkönnun
Departure survey
Brottför
Departure
Bryggja
Pier
Dagsferð
Excursion - Day excursion
Dagsferðamaður
Same-day visitor
Disneyvæðing
Disneyfication
Dvalartími
Duration of stay
Dýralífsferðamennska
Animal tourism
Einka/prívat
Exclusive
Einstaklingsferð
Independent tour
Endursöluaðili/smásali
Retail agency
Erfiðleikastig
Difficulty level
Erlend ferðamennska
Inbound tourism
Erlendur ferðamaður á eigin vegum
Foreign individual traveller
Fara frá borði
Disembark
Fara um borð
Embark
Farmskrá
Flight manifest
Farseðill fram og til baka
Return ticket
Farþegaskip
Ocean Liner
Fastar ferðir
Regular tours
Ferð með fulltrúa frá skipuleggjanda, ekki á eigin vegum.
Hosted tours
Ferð með leiðsögumanni
Guided tour
Ferðaáætlun
Itinerary
Ferðaframleiðandi
Tour producer
Ferðaheildsali
Tour operator
Ferðakostnaður
Travel expenditure
Ferðalangur
Traveller
Ferðaleið/ferð (á milli staða)
Tour
Ferðamaður
Tourist
Ferðamannastaðir
Tourist spots
Ferðamannastaður
Tourist attraction
Ferðamannaverslun
Travel shopping
Ferðamálaáætlun
Tourism strategy
Ferðamálafræði
Tourism studies
Ferðamálasamtök
Tourism Organisation
Ferðamálayfirvöld
Tourism authorities
Ferðamennska innanlands
Domestic tourism
Ferðamennska í borg / borgarferðamennska
City Tourism
Ferðamennska
Tourism
Ferðaneysla/neysluhegðun ferðamanna
Tourism consumer behaviour
Ferðapunktar/punktasöfnun
Mileage programmes
Ferðaráðgjafi
Travel Agent
Ferðaskrifstofa á hvataferða- og ráðstefnumarkaði
Destination management company
Ferðaskrifstofa
Travel agency
Ferðavenjur
Tourist behaviour pattern
Ferðaþjónusta
Tourism industry
Ferðaþjónustugreinar
Tourism Sectors
Ferðir með fylgdarmanni eða leiðsögn
Escorted tours
Ferð
Trip
Ferja
Ferry
Félagsleg áhrif ferðamennsku
Social effects of tourism
Fjallakofi: fjallaskálar
Mountain lodge
Fjallaskáli
Chalet
Fjarlægur áfangastaður
Long-haul destination
Flaggskip
Flagship
Flug og bíll
Fly-drive tour
Flugstöð eða umferðarmiðstöð
Terminal
Flugtak
Take-Off
Flutningafyrirtæki
Carrier
Forbókun
Booking on option
Fornleifaferðamennska
Archaeological tourism
Frí-farþegi með hóp
Free of Charge
Frífarþegi
Free pax
Frístundaferðamaður
Leisure travellers
Fuglaskoðun
Bird-watching, birdie
Fylgdarmanneskja
Escort
Fyllerísferðamennska
Drunken tourism/party tourism
Geimferðamennska
Space tourism
Geymt í tolli
In bond
Gistihús
Guest house
Greiðfær
Easily passable
Grunnbúðir
Base camp
Gönguferð
Hiking tour
Gönguferð
Rambling holiday
Hafnarsvæði
Dock
Hagræn áhrif ferðamennsku
Economic effects of tourism
Haldið úr höfn
Anchors away (Anchors aweigh)
Háannartími
High season
Heildarverð
Commissionable rate
Heilsársferðaþjónusta
Year-round tourism
Heilsu- og vellíðunarferðamennska
Health and Wellness Tourism
Heilsulind
Spa
Heimskautaferðamennska
Arctic tourism
Heimsreisa
World Tour
Hinsegin ferðamennska
LGBT tourism
Hjáleið
Detour
Hliðarreikningar ferðaþjónustu
Tourism Satellite Accounts
Hopp
Go-show
Hópferð
Group travel
Hraðbátur
Speedboat
Hvataferða- og ráðstefnumarkaðir
MICE (Meetings, incentives, conference and events)
Hvataferðamennska
Incentive tourism
Hvataferð
Incentive travel
Höfn
Harbour
Innanlands-
Domestic
Innlent ferðafólk/innanlandsferða-langur
Domestic tourist
Í bið
Pending
Í boði/laust
Availability
Íþróttaferðamennska
Sport tourism
Jarðfræðiferðamennska
Geo Tourism
Jöklaleiðsögumaður
Glacier guide
Kerfi ferðamennsku
Tourism system
Koja
Bunk bed
Koma ferðamanna að dvalarstað
Arrival of tourist at a tourist accommodation establishment
Koma ferðamanna að landamærum
Arrival of tourist at the border
Komur erlendra ferðamanna.
International tourist arrivals
Kvikmyndaferðamennska
Film tourism
Kynlífsferðamennska
Sex tourism
Kynningarbæklingur
Brochure
Köfun
Scuba diving
Köfun
Snorkeling
Landbúnaðarferðamennska
Agri-tourism
Langferð
Long holiday
Lágfargjaldaflugfélög
Low-cost carrier / airlines
Lágt verð
Budget priced
Leiðsögumaður
Guide
Leigt farartæki
Charter
Leiguflug
Charter flight
Lengd ferðar
Duration of trip
Lengd ferðar
Tourism trip length
Léttar eða erfiðar ævintýraferðir
Soft & hard adventure
Lífsferill áfangastaða
Lifespan of destinations
Loftferðasamningur
Open skies agreement
Mannbroddar
Crampons
Manngerving
Anthropomorphism
Margföldunaráhrif ferðaþjónustunnar á aðrar atvinnugreinar
Tourism multiplier effect
Massatúrismi/fjöldaferðamennska
Mass tourism
Matarferðamennska
Culinary tourism
Menningararfur/arfleifð
Heritage
Menningarauður
Cultural capital
Menningarferðafólk
Cultural tourists
Menningarleg áhrif ferðamennsku
Cultural effects of tourism
Menningarminjar
Cultural artifacts
Menningartengd ferðaþjónusta
Cultural tourism
Merktar gönguleiðir
Signed trails
Millilandaferðamaður
International tourist
Millilending
Layover
Millilending/stutt viðdvöl
Stopover
Móttökuborð í gestamóttöku
Welcome desk
Myrk ferðamennska
Dark Tourism
Náttúruferðamennska
Nature tourism
Neysluvara
Commodity
Nýlenda
Colony
Nýlendustefna
Colonialism
Ráðstefnuferðamennska
Conference tourism
Rúta eða langferðabíll
Coach
Rútuferð með leiðsögn
Seat-in-coach tours
Safn
Museum
Seríur
Series
Setustofa brottfaragesta
Departure Lounge
Sérhópar
Custom groups
Sérhópur
Special group
Sérsniðið
Tailor-made
Sérsniðin þjónusta
Bespoke services
Sérstakur leiðsögumaður
Step-on guides
Sérsviðsferðir
Special interest tours
Sjálfbær ferðamennska
Sustainable tourism
Sjálfstæður leiðarvísir
Self-guided
Skammferð
Brief holiday
Skemmtiferðaskip
Cruise ship
Skemmtigarður
Theme park
Skilað af sér
Drop-off
Skipulagðar ferðir/áætlunarferðir
Scheduled tours
Skipulagðar kynningar- eða skoðunarferðir
Familiarisation trips/tours
Skíðaferð með þyrlu
Heli-skiing
Skoðunarferð
Excursion
Skutla
Shuttle
Snjóbrettaiðkun
Snowboarding
Staðartími á Greenwich
Greenwich Mean Time
Staðsetning
Location
Stuðlaberg
Columnar basalt formation
Sumarferðamennska
Summer tourism
Svíta í skipi
Stateroom
Sögustaðir
Historical site
Tekjur af ferðamönnum
Tourist receipts
Tengiferðir
Transfers
Tímabelti
Time zone
Tímalengd
Duration
Tímaröð
Chronological order
Tjaldsvæði
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
Tvíbytna
Catamaran
Töskuburður
Bag pull
Umboðsaðili
Handling agent
Upplýsingafulltrúi gestamóttöku
Concierge
Upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn
Tourist Information centre
Uppspretta
Spring
Utanferðamennska
Outbound tourism
Verð skv. verðskrá
Brut (Brutto) rates
Vélsleði
Snowmobile
Viðdvalarfarþegi
Stop-over passenger/lay over passenger
Viðkomuhöfn
Port of call
Þjóðgarður
National park
Þjónustustaður
Resort
Þvert yfir meginlandið
Transcontinental
Ævintýraferðamennska
Adventure tourism
Öðruvísi
Alternative