Aðalferðamannastaður landsins
Main destination of country
Afþreyingarmöguleikar
Recreational activities
Alferð
Inclusive tour
Arfleifðarferðamennska
Heritage tourism
Áfangastaðaráætlun
Destination management plan
Áfangastaður
Destination
Ágangur
Encroachment
Áhugavert plöntulíf
Flora of interest
Álag ferðamennsku
Tourism intensity
Áætlunarleið
Transit route
Biðstöð
Pick-up point
Bóka-/bókmenntaferðamennska
Literary tourism
Brennidepill
Focus point
Bryggja
Pier
Búsvæði
Habitat
Bæjarhátíð/héraðshátíð
Local festival
Disneyvæðing
Disneyfication
Einstaklingsferð
Independent tour
Erfiðleikastig
Difficulty level
Erlend ferðamennska
Inbound tourism
Ferðaleið/ferð (á milli staða)
Tour
Ferðamannastaðir
Tourist spots
Ferðamannastaður
Tourist attraction
Ferðamálaáætlun
Tourism strategy
Ferðamennska innanlands
Domestic tourism
Ferðamennska
Tourism
Ferðaþjónusta
Tourism industry
Ferðaþjónustugreinar
Tourism Sectors
Ferð
Trip
Framleiðslukerfi ferðaþjónustu
Tourism production system
Friðlýstar rústir
Protected ruins/ protected structure
Fyllerísferðamennska
Drunken tourism/party tourism
Goshverir
Geysers
Greiðfær
Easily passable
Gönguferð
Hiking tour
Hafnarsvæði
Dock
Hagræn áhrif ferðamennsku
Economic effects of tourism
Háönn
Peak season
Heilsu- og vellíðunarferðamennska
Health and Wellness Tourism
Heimsminjaskrá
UNESCO World Heritage List
Innanlands-
Domestic
Innlent ferðafólk/innanlandsferða-langur
Domestic tourist
Íshellir
Ice cave
Jaðarsamfélög
Marginal societies
Jarðminjar
Geological formation
Kvikmyndaferðamennska
Film tourism
Kynlífsferðamennska
Sex tourism
Köfun
Scuba diving
Langferð
Long holiday
Lágannar tími
Low season / Off season
Lífsferill áfangastaða
Lifespan of destinations
McDonaldsvæðing
McDonaldization
Margföldunaráhrif ferðaþjónustunnar á aðrar atvinnugreinar
Tourism multiplier effect
Markaðsstofa
Destination marketing organisation
Massatúrismi/fjöldaferðamennska
Mass tourism
Matarferðamennska
Culinary tourism
Menningararfssvæði
Cultural heritage site
Menningararfur/arfleifð
Heritage
Menningarferðafólk
Cultural tourists
Menningarleg áhrif ferðamennsku
Cultural effects of tourism
Menningarminjar
Cultural artifacts
Menningartengd ferðaþjónusta
Cultural tourism
Millilandaferðamaður
International tourist
Minnisvarðar
Memorial
Myrk ferðamennska
Dark Tourism
Mörk ásættanlegra breytinga
Limits of acceptable change
Náttúruferðamennska
Nature tourism
Náttúrulegar (bað)laugar
Natural pool
Náttúruperlur
Natural wonders
Næturlíf
Night-Life
Ósnortið víðerni
Untouched wilderness
Safn
Museum
Sameiningartákn
Unifying symbol
Segull
Magnet
Skáli
Cottage
Skemmtigarður
Theme park
Staðsetning
Location
Strandhérað
Coastal area
Stuðlaberg
Columnar basalt formation
Sögustaðir
Historical site
Umhverfismál
Environmental issues
Upplýsingaskilti
Information sign
Uppspretta
Spring
Útsýnisstaður
Viewpoint
Útsýni
Vista
Verndarsvæði
Protected area
Virk eldstöð
Active volcano zone
Þjónustustaður
Resort
Ævintýraferðamennska
Adventure tourism