Álag ferðamennsku
Tourism intensity
Bókunarhlutfall
Net occupancy rate
Ferðavenjukönnun
Tourist behaviour survey
Gestur
Visitor
Gisting sem ekki er greitt fyrir
Non-rented accommodation
Gistinótt
Bed nights
Gistinætur
Nights spent
Gistipláss
Bed places
Heildarfjöldi gistinátta
The total number of overnight stays
Heimiliskönnun
Household Panel
Hversdagsumhverfi
Usual environment
Koma ferðamanna að dvalarstað
Arrival of tourist at a tourist accommodation establishment
Koma ferðamanna að landamærum
Arrival of tourist at the border
Megintilgangur ferðar
Main purpose of visit
Slembiúrtak
Haphazard sample
Tölfræðilegar upplýsingar
Statistics
Þverskurður
Cross-section