Almannagæði/almannahagur
Public good
Almenningssalerni
Public lavatory
Alþjóðaferðamálasamtökin
World Tourism Organization
Áfangastaðaráætlun
Destination management plan
Árstíðabundið gjald
Season's rates
Áætlun
Schedule
Áætlunarflug
Scheduled flight
Bílaleiguferð
Self drive program
Björgunarsveitir
Search and Rescue groups
Bókunarhlutfall
Net occupancy rate
Brennidepill
Focus point
Breyta í göngusvæði
Pedestrianisation
Breytingar
Modification
Bryggja
Pier
Byggðastefna
Community strategy
Dvalartími
Duration of stay
Endurgerð
Reconstruction
Erfiðleikastig
Difficulty level
Farmskrá
Flight manifest
Fastar ferðir
Regular tours
Ferðaáætlun
Itinerary
Ferðamannastaðir
Tourist spots
Ferðamálaáætlun
Tourism strategy
Ferðamálasamtök
Tourism Organisation
Ferðamálastofa
Tourist Board
Ferðamálayfirvöld
Tourism authorities
Ferðavenjur
Tourist behaviour pattern
Ferð
Trip
Ferja
Ferry
Félagslegir innviðir
Social infrastructure
Flug og bíll
Fly-drive tour
Framleiðslukerfi ferðaþjónustu
Tourism production system
Fundarherbergi
Seminar rooms
Fyllerísferðamennska
Drunken tourism/party tourism
Gildismat
Value system
Gæðastjórnun
Quality management
Hafnarsvæði
Dock
Hagsmunasamtök hótela og veitingastaða í Evrópu
Hospitality Europe
Háannartími
High season
Heildarfjöldi gistinátta
The total number of overnight stays
Heilsársferðaþjónusta
Year-round tourism
Heimafólk
Locals, local inhabitants
Heimsminjaskrá
UNESCO World Heritage List
Herbergjaskipan
Rooming-list
Hinsegin ferðamennska
LGBT tourism
Hjáleið
Detour
Hliðarreikningar ferðaþjónustu
Tourism Satellite Accounts
Kerfisbundið
Systematic
Klasahugmyndafræði
Cluster Theory
Klasasamstarf
Cluster initiative
Klasaverkefni
Cluster projects
Klasi
Cluster
Landnýting
Land use
Landslag
Landscape
Leigusamningur
Rental agreement
Lengd ferðar
Duration of trip
Lengd ferðar
Tourism trip length
Lífsferill áfangastaða
Lifespan of destinations
Lífstíll
Lifestyle
Lífstílsáhrifavaldar
Lifestyle influencers
Lífstílsgreining
Lifestyle analysis
Lokaverð án skatts
Net price
Millilending
Layover
Mörk ásættanlegra breytinga
Limits of acceptable change
Náttúrugæði
Value of nature
Náttúruvernd
Nature conservation
Ófyrirsjáanlegt
Unpredictable
Ósnortið víðerni
Untouched wilderness
Ráðstefnuskipuleggjandi
Professional conference organiser
Rútuferð með leiðsögn
Seat-in-coach tours
Samgöngur/flutningur
Transportation
Samningsverð
Netto rates
Seríur
Series
Sjálfstæður leiðarvísir
Self-guided
Skilað af sér
Drop-off
Skilmálar
Policy
Skipulagðar ferðir/áætlunarferðir
Scheduled tours
Staðfestingardagur
Release date
Strandhérað
Coastal area
Svæðasamtök
Regional organisation
Tímalengd
Duration
Tímaröð
Chronological order
Túlkaklefi
Simultaneous translation booths
Umræðuhópur
Discussion group
Útgjöld
Expenditure
Úthluta
Allocate
Útsýni
Vista
Viðkomuhöfn
Port of call
Viðmið/leiðbeining
Guideline
Vörður
Warden
Yfirbókun
Overbooking
Þvert yfir meginlandið
Transcontinental