Afvikinn
Secluded
Auðlind
Resources
Ábyrg ferðaþjónusta
Responsible tourism
Björgunarsveitir
Search and Rescue groups
Breyttur jeppi, fjallajeppi
Super Jeep
Búsvæði
Habitat
Fjallakofi: fjallaskálar
Mountain lodge
Goshverir
Geysers
Gönguferð
Hiking tour
Gönguskór
Sturdy footwear
Hnitsetja
Georeference
Jarðminjar
Geological formation
Könnun/athugun
Exploration
Loftslagsbreytingar
Global climate change
Mengun
Pollution
Náttúra
Nature
Náttúruarfur
Natural heritage
Náttúruferðamennska
Nature tourism
Náttúrugæði
Value of nature
Náttúrulegar (bað)laugar
Natural pool
Náttúruperlur
Natural wonders
Náttúruvernd
Nature conservation
Ósnortið víðerni
Untouched wilderness
Reynsla
Experience
Sjálfbær ferðamennska
Sustainable tourism
Sjálfbær þróun
Sustainable development
Tangi/skagi
Peninsula
Upplifun af náttúru
Experiences of nature
Upplýsingaskilti
Information sign
Uppspretta
Spring
Útsýni
Vista
Þjóðgarður
National park