Aðalferðamannastaður landsins
Main destination of country
Aðdráttarafl
Attraction
Afsláttarkóði
Promo code
Afsláttur
Discount
Afþreying / Athafnir
Activity
Afþreyingarmöguleikar
Recreational activities
Almannatengsl
Public relations
Alþjóðlegt bókunarkerfi
Global distribution system
Alþýðumenning
Folklore
Arfleifðarferðamennska
Heritage tourism
Árstíðabundið gjald
Season's rates
Átaksverkefni
Initiatives
Ávinningur
Benefit
Bóka-/bókmenntaferðamennska
Literary tourism
Bráðabirgðabókun
Preliminary booking
Bæjarhátíð/héraðshátíð
Local festival
Dagsferðamaður
Same-day visitor
Disneyvæðing
Disneyfication
Dýralífsferðamennska
Animal tourism
Eftirfylgni
Follow-up
Erfiðleikastig
Difficulty level
Farþegaskip
Ocean Liner
Ferðaáætlun
Itinerary
Ferðaleið/ferð (á milli staða)
Tour
Ferðamennska
Tourism
Ferðapunktar/punktasöfnun
Mileage programmes
Fjárfesting
Investment
Fornleifaferðamennska
Archaeological tourism
Framandgerving
Orientalism
Framneysla
Prosumption
Friðlýstar rústir
Protected ruins/ protected structure
Frumkvöðlafyrirtæki
Innovation company
Frumkvöðlastarf/nýsköpun
Innovation
Frumkvöðull
Innovator
Fullkomin samkeppni
Perfect competition
Gláp
Gaze
Gönguferð
Rambling holiday
Hagræn áhrif ferðamennsku
Economic effects of tourism
Hagstæður
Advantageous
Haldið úr höfn
Anchors away (Anchors aweigh)
Háannartími
High season
Háönn
Peak season
Heilsársferðaþjónusta
Year-round tourism
Heilsu- og vellíðunarferðamennska
Health and Wellness Tourism
Heimskautaferðamennska
Arctic tourism
Hinn græni neytandi
Green consumer
Hóflega verðlagt hótel
Moderate hotel
Hvataferðamennska
Incentive tourism
Hvataferð
Incentive travel
Hvataferða- og ráðstefnumarkaðir
MICE (Meetings, incentives, conference and events)
Hvati
Incentive
Ímyndargerð
Construction of an image
Ímynd
Image
Íþróttaferðamennska
Sport tourism
Japanskur stíll
Japanese style
Jarðfræðiferðamennska
Geo Tourism
Kynlífsferðamennska
Sex tourism
Kynningarbæklingur
Brochure
Köfun
Scuba diving
Landbúnaðarferðamennska
Agri-tourism
Lágt verð
Budget priced
Léttar eða erfiðar ævintýraferðir
Soft & hard adventure
Lipurleiki
Agility
Lúxushótel
Luxury hotel
Lögmál um virka samkeppni
Active competition
Manngerving
Anthropomorphism
Markaðsherferð
Marketing campaign
Markaðsráðandi
Dominant position
Markaðsskilaboð
Marketing messages
Markaðsstofa
Destination marketing organisation
Markhópur
Target group
Massatúrismi/fjöldaferðamennska
Mass tourism
Menningararfur/arfleifð
Heritage
Metnaðarfull/-ur
Ambitious
Myndrænt
Picturesque
Náttúrugæði
Value of nature
Neytandi
Consumer
Ódýrt hótel
Budget hotel (accommodation)
Pakkaferð
Package holiday
Pakkaverð
Package rate
Pakki, sérstakt tilboð
Package
Rekstrarumhverfi
External environment
Rútuferð með leiðsögn
Seat-in-coach tours
Rýnihópaviðtal
Focus group interview
Samkeppnisforskot
Competitive advantage
Samkeppnishæfni
Competitiveness
Samtímamenning
Contemporary culture
Seríur
Series
Sértilboð
Special offers
Skipulagðar kynningar- eða skoðunarferðir
Familiarisation trips/tours
Söluheimsóknir/-símtöl
Sales calls
Sölukvittun
Sales voucher
Tekur gildi/gildistaka
Effective date
Tilkomumikið
Impressive
Umboðsaðili
Handling agent
Umhverfismál
Environmental issues
Upplýsingaskilti
Information sign
Útsýnisstaður
Viewpoint
Verð án söluþóknunar
Non-commissionable
Verð skv. verðskrá
Brut (Brutto) rates
Verndarsvæði
Protected area
Víðsjá
Panoramic view
Vottorð
Certification
Þakíbúð
Penthouse suite
Þóknun
Commission
Ævintýraferðamennska
Adventure tourism
Öðruvísi
Alternative