Áhætta
Risk
Áhættustjórnun
Risk management
Björgunarsveitir
Search and Rescue groups
Hryðjuverkaárás
Terrorism attack
Léttar eða erfiðar ævintýraferðir
Soft & hard adventure
Mengun
Pollution
Mörk ásættanlegra breytinga
Limits of acceptable change
Ófyrirsjáanlegt
Unpredictable
Virk eldstöð
Active volcano zone