Aðstaða
Facilities
Afbókunargjald
Cancellation penalty
Afgreiðsla gjaldeyrisskipta
Bureaux de change
Afpöntun
Cancellation
Afsláttarkóði
Promo code
Afsláttur
Discount
Almannatengsl
Public relations
Almenningssalerni
Public lavatory
Arðmyndun
Profit creation
Arðsemi
Profitability
Atvinnugrein
Industry
Aukanótt eftir ferð
Post-night
Áfangastaðarsamtök/-fyrirtæki
Destination management organisation
Ágangur
Encroachment
Áhætta
Risk
Áhættustjórnun
Risk management
Ákvarðanataka
Decision-making
Án endurgjalds
Complimentary
Ánægja viðskiptavinar
Customer satisfaction
Ástand
Condition
Átaksverkefni
Initiatives
Ávinningur
Benefit
Bakpokaferðalangur
Backpack tourist
Bein sala til neytanda
Business to consumer
Berjaland
Berry field
Biðstöð
Pick-up point
Bókunarkerfi
Reservation system
Breyta í göngusvæði
Pedestrianisation
Breytingar
Modification
Burðarmaður
Porter
Búsetuland
Country of residence
Búsvæði
Habitat
Bæjarhátíð/héraðshátíð
Local festival
Dagsferðamaður
Same-day visitor
Dagskrá
Agenda
Eftirfylgni
Follow-up
Eins fljótt og hægt er
As soon as possible
Einyrkjafyrirtæki
Self employment
Ekki framseljanlegt
Non-transferable
Eldri borgari
Senior citizen
Endurgerð
Reconstruction
Endurgreiðsla
Refund
Enduruppgötvun
Re-discovery
Enginn álagður virðisaukaskattur
Tax-free
Farþegar
Pax
Ferðamennska í borg / borgarferðamennska
City Tourism
Félagslegir innviðir
Social infrastructure
Félagslegur hvati
Social Incentive
Fjárfesting
Investment
Flutningafyrirtæki
Carrier
Framboð
Capacity
Framboð og eftirspurn
Supply and demand
Framleiðslukerfi ferðaþjónustu
Tourism production system
Framneysla
Prosumption
Friðlýstar rústir
Protected ruins/ protected structure
Frumkvöðlafyrirtæki
Innovation company
Frumkvöðlastarf/nýsköpun
Innovation
Frumkvöðull
Innovator
Fuglaskoðun
Bird-watching, birdie
Fullkomin samkeppni
Perfect competition
Fulltrúi
Delegate
Fylgdarmanneskja
Escort
Fyrirtæki til fyrirtækis
Business to business
Gagnagreiningarforrit
Data analysis program
Gagnasöfnun/-öflun
Data gathering
Gagnvirkur
Interactive
Gestrisni
Hospitality
Gestur
Visitor
Gildismat
Value system
Gisting og morgunverður/Ból og biti
Bed and breakfast
Gistinótt
Bed nights
Gistipláss
Bed places
Gjaldmiðill
Currency
Gróðurhús
Greenhouses
Grunnbúðir
Base camp
Gæðastjórnun
Quality management
Hagnaður
Profit
Hagsmunaaðili
Stakeholder
Hagstæður
Advantageous
Hagvöxtur
Economic growth
Háönn
Peak season
Heildsali
Wholesaler
Heimafólk
Locals, local inhabitants
Heimiliskönnun
Household Panel
Hliðarstarfsemi
Side business
Hljóðlýsing
Audio guidance
Hnattvæðing
Globalisation
Hnignun
Decline
hótelherbergi
hotel room
Hreinn hagnaður
Profit margins
Hvati
Incentive
Iðnaðarframleiðsla
Industrial manufacturing
Innskráning
Sign-in
Innviðir
Infrastructure
Ímynd
Image
Íshellir
Ice cave
Jaðar-/hagnaðarprósenta
Margin
Jaðarsamfélög
Marginal societies
Jaðarsetning
Marginalisation
Kerfisbundið
Systematic
Klasahugmyndafræði
Cluster Theory
Klasasamstarf
Cluster initiative
Klasaverkefni
Cluster projects
Klasi
Cluster
Koma ferðamanna að dvalarstað
Arrival of tourist at a tourist accommodation establishment
Koma ferðamanna að landamærum
Arrival of tourist at the border
Kortlagning
Mapping
Krafa
Claim
Kynningarbæklingur
Brochure
Könnun/athugun
Exploration
Landnýting
Land use
Landsframleiðsla
Gross Domestic Production
Landslag
Landscape
Lágannar tími
Low season / Off season
Leiðbeiningar
Instructions
Leigusamningur
Rental agreement
Lipurleiki
Agility
Listaverð
Rack rate
Líffræðileg fjölbreytni
Biodiversity
Líkamshreysti, líkamsrækt
Fitness
Loftræsting
Air conditioning
Loka-
Final
Lokaverð án skatts
Net price
McDonaldsvæðing
McDonaldization
Mannauður
Human capital
Manngert
Man-made
Manngerving
Anthropomorphism
Markaðsherferð
Marketing campaign
Markaðsráðandi
Dominant position
Markaðsskilaboð
Marketing messages
Markaðsstofa
Destination marketing organisation
Markhópur
Target group
Mengun
Pollution
Menntastofnun
Education institution
Menntun
Education
Minnisvarðar
Memorial
Myndrænt
Picturesque
Mætir ekki
No-show
Náttúruarfur
Natural heritage
Náttúruverndarsinni
Conservationist
Náttúruvernd
Nature conservation
Neytendavitund
Consumer awareness
Notandanafn
User name
Nýlenda
Colony
Nýlendustefna
Colonialism
Nýtingarhlutfall
Load factors
Næturlíf
Night-Life
Ófyrirsjáanlegt
Unpredictable
Pakkaferð
Package holiday
Prútta
Bargain
Ráðstefna
Conference
Ráðstefnuferðamennska
Conference tourism
Ráðstefnuskipuleggjandi
Professional conference organiser
Reikningur
Invoice
Reynsla
Experience
Sameiningartákn
Unifying symbol
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja
Social responsibility
Samfélagsmiðlar
Social media
Samkeppnisforskot
Competitive advantage
Samkeppnishæfni
Competitiveness
Samningsverð
Netto rates
Samþykkt
Okay
Segull
Magnet
Sérsníða
Customise
Sérstætt
Iconic
Sértilboð
Special offers
Sjálfbær þróun
Sustainable development
Skammferð
Brief holiday
Skilmálar
Policy
Slembiúrtak
Haphazard sample
Slökun
Relaxation
Staðfestingardagur
Release date
Staðsetning
Location
Sumartími
Daylight saving time
Sveigjanleiki
Flexibility
Svæðasamtök
Regional organisation
Sýning
Exhibition
Sýningarrými
Exhibition space
Sælkeri/sælkera-
Gourmet
Söluheimsóknir/-símtöl
Sales calls
Sölukvittun
Sales voucher
Tekur gildi/gildistaka
Effective date
Tilkomumikið
Impressive
Túlkaklefi
Simultaneous translation booths
Túlkur
Interpreter
Tækifæri
Opportunity
Tölfræðilegar upplýsingar
Statistics
Töskuburður
Porterage
Umboðsmaður
Agent
Umhverfismál
Environmental issues
Umræðuhópur
Discussion group
Uppbót/skaðabætur
Compensation
Upplifun af náttúru
Experiences of nature
Upplýsingaskilti
Information sign
Utan ferðamannatíma
Out-of-season
Útgjöld
Expenditure
Úthluta
Allocate
Úthlutun
Allotment
Útsýni
Vista
Valkvæður
Optional
Veðurfar/veðurskilyrði
Weather conditions
Veitingaþjónusta
Catering
Verð án söluþóknunar
Non-commissionable
Verð skv. verðskrá
Brut (Brutto) rates
Verðskrá
Tariff
Verndarsvæði
Protected area
Verndun/varðveisla
Conservation
Viðhald
Maintenance
Viðkvæmni fyrir verði (háu verði)
Price sensitive
Viðmið/leiðbeining
Guideline
Viðskiptatryggð
Customer loyalty
Viðskiptavinamiðað
Customer centric
Viðskiptavinatengsl
Customer relationship
Vinnustaður
Jobsite
Væntingar viðskiptavina
Customer expectation
Þjónusta við viðskiptavini
Customer service
Þjónustuaðili
Service provider
Þjónustuferli
Customer service transaction
Þolmörk
Carrying capacity
Þægindi
Amenities