Alþjóðaráð um minnisvarða og sögustaði
International council on monuments and sites
Björgunarsveitir
Search and Rescue groups
Búsvæði
Habitat
Ferðamannastaður
Tourist attraction
Hinn græni neytandi
Green consumer
Hversdagsumhverfi
Usual environment
Mengun
Pollution
Merktar gönguleiðir
Signed trails
Náttúra
Nature
Náttúruarfur
Natural heritage
Náttúruferðamennska
Nature tourism
Náttúrugæði
Value of nature
Náttúrulegar (bað)laugar
Natural pool
Náttúruperlur
Natural wonders
Náttúruvernd
Nature conservation
Ósnortið víðerni
Untouched wilderness
Sjálfbær ferðamennska
Sustainable tourism
Sjálfbær þróun
Sustainable development
Umhverfismál
Environmental issues
Umhverfisvænt herbergi
Environmentally friendly room
Útsýni
Vista
Veðurfar/veðurskilyrði
Weather conditions