Almennt herbergi
Standard room
Ánægja viðskiptavinar
Customer satisfaction
Biðlisti
Waiting list
Eftirfylgni
Follow-up
Eins manns herbergi
Single room
Eldri borgari
Senior citizen
Endurgreiðsla
Refund
Erlendur ferðamaður á eigin vegum
Foreign individual traveller
Ferðakostnaður
Travel expenditure
Ferðalangur
Traveller
Ferðamaður
Tourist
Ferðamannaverslun
Travel shopping
Gististaður
Tourist accommodation
Köfun
Snorkeling
Leigusamningur
Rental agreement
Markhópur
Target group
Prútta
Bargain
Sérhópar
Custom groups
Sérsniðið
Tailor-made
Sértilboð
Special offers
Sjálfstæður leiðarvísir
Self-guided
Skemmtigarður
Theme park
Skutla
Shuttle
Snjóbrettaiðkun
Snowboarding
Sölukvittun/söluafrit
Voucher
Tveggja manna herbergi
Twin rooms
Uppfærsla
Upgrade
Verð á fundar-„pakka“ með veitingum
Daily delegate rate
Vélsleði
Snowmobile
Viðskiptatryggð
Customer loyalty
Viðskiptavinamiðað
Customer centric
Viðskiptavinatengsl
Customer relationship
Þjónusta við viðskiptavini
Customer service
Þjónustuferli
Customer service transaction
Þriggja manna herbergi
Triple room