Ekki framseljanlegt
Non-transferable
Ferðamannaverslun
Travel shopping
Ferðaneysla/neysluhegðun ferðamanna
Tourism consumer behaviour
Framboð og eftirspurn
Supply and demand
Framneysla
Prosumption
Heimiliskönnun
Household Panel
Hinn græni neytandi
Green consumer
Ímyndargerð
Construction of an image
Neysla
Consumption
Neyslumenning
Consumer culture
Neytendasamtök
Consumer group
Neytendavernd
Consumer protection