Afgreiðsla gjaldeyrisskipta
Bureaux de change
Afsláttur
Discount
Efnahagur/hagkerfi
Economy
Ferðaþjónustugreinar
Tourism Sectors
Félagsauður
Social Capital
Fjármálamarkaðir
Financial markets
Fjármögnun
Financing
Gildismat
Value system
Gjaldmiðill
Currency
Gjaldtaka
Fee
Hagsmunaaðili
Stakeholder
Hliðarreikningar ferðaþjónustu
Tourism Satellite Accounts
Margföldunaráhrif ferðaþjónustunnar á aðrar atvinnugreinar
Tourism multiplier effect
Náttúrugæði
Value of nature
Tekjur af ferðamönnum
Tourist receipts
Úthluta
Allocate
Viðbótargreiðslur
Surcharges