Aðdráttarafl
Attraction
Afbókunargjald
Cancellation penalty
Afpöntun
Cancellation
Afsláttarkóði
Promo code
Afþreying / Athafnir
Activity
Almannatengsl
Public relations
Alþjóðlegt bókunarkerfi
Global distribution system
Arðmyndun
Profit creation
Arðsemi
Profitability
Atvinnugrein
Industry
Áfangastaðaráætlun
Destination management plan
Áfangastaðarsamtök/-fyrirtæki
Destination management organisation
Ákvarðanataka
Decision-making
Álag ferðamennsku
Tourism intensity
Án endurgjalds
Complimentary
Ánægja viðskiptavinar
Customer satisfaction
Átaksverkefni
Initiatives
Bein sala til neytanda
Business to consumer
Eftirfylgni
Follow-up
Einkasöluleyfi/einkaleyfi
Patents/monopoly
Einyrkjafyrirtæki
Self employment
Endursöluaðili/smásali
Retail agency
Ferðaframleiðandi
Tour producer
Ferðaheildsali
Tour operator
Ferðaráðgjafi
Travel Agent
Ferðaskrifstofa á hvataferða- og ráðstefnumarkaði
Destination management company
Ferðaskrifstofa
Travel agency
Ferðaþjónusta
Tourism industry
Fjárfesting
Investment
Fjármálamarkaðir
Financial markets
Fjármögnun
Financing
Flugiðnaður
Flight industry
Framboð
Capacity
Framneysla
Prosumption
Frumkvöðlafyrirtæki
Innovation company
Frumkvöðlastarf/nýsköpun
Innovation
Frumkvöðull
Innovator
Fullkomin samkeppni
Perfect competition
Fyrirtæki til fyrirtækis
Business to business
Fyrirtækjasamsteypa
Business conglomerate
Fyrirtækjaverð
Corporate rate
Gagnagreiningarforrit
Data analysis program
Gagnasöfnun/-öflun
Data gathering
Geymt í tolli
In bond
Gjaldtaka
Fee
Hagnaður
Profit
Hagsmunaaðili
Stakeholder
Heildarverð
Commissionable rate
Heildsali
Wholesaler
Hliðarreikningar ferðaþjónustu
Tourism Satellite Accounts
Hliðarstarfsemi
Side business
Hnattvæðing
Globalisation
Hreinn hagnaður
Profit margins
Hvataferðamennska
Incentive tourism
Hvataferð
Incentive travel
Hvati
Incentive
Iðnaðarframleiðsla
Industrial manufacturing
Kerfi ferðamennsku
Tourism system
Klasahugmyndafræði
Cluster Theory
Klasasamstarf
Cluster initiative
Klasaverkefni
Cluster projects
Leiðbeiningar
Instructions
Lokaverð án skatts
Net price
Margföldunaráhrif ferðaþjónustunnar á aðrar atvinnugreinar
Tourism multiplier effect
Markaðsherferð
Marketing campaign
Markaðsráðandi
Dominant position
Markaðsskilaboð
Marketing messages
Markaðsstofa
Destination marketing organisation
Neysla
Consumption
Neyslumenning
Consumer culture
Neysluvara
Commodity
Neytandi
Consumer
Neytendasamtök
Consumer group
Neytendavernd
Consumer protection
Neytendavitund
Consumer awareness
Reikningur
Invoice
Rekstrarumhverfi
External environment
Rýnihópaviðtal
Focus group interview
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja
Social responsibility
Samkeppnisforskot
Competitive advantage
Samkeppnishæfni
Competitiveness
Samningsverð
Netto rates
Samstarf
Co-operation
Samvinna í samkeppni
Cooperative competition
Söluheimsóknir/-símtöl
Sales calls
Sölukvittun
Sales voucher
Tekur gildi/gildistaka
Effective date
Umboðsaðili
Handling agent
Uppbót/skaðabætur
Compensation
Útgjöld
Expenditure
Viðskiptatryggð
Customer loyalty
Viðskiptavinamiðað
Customer centric
Viðskiptavinatengsl
Customer relationship
Vinnuaðstaða
Business center
Vinnustaður
Jobsite
Þjónusta við viðskiptavini
Customer service
Þjónustuferli
Customer service transaction
Þóknun
Commission
Þverskurður
Cross-section