Aðgengi fyrir fatlaða
Accessibility
Aðstaða
Facilities
Alferð
Inclusive tour
Allt innifalið
All inclusive
Almennt herbergi
Standard room
Aukagjald fyrir eins manns nýtingu
Single supplement
Aukanótt fyrir ferð
Pre-night
Aukaþóknun
Override
Án máltíða
European plan
Biðlisti
Waiting list
Bókun með fresti/bráðabirgðabókun
Option booking
Bókunarhlutfall
Net occupancy rate
Bráðabirgðabókun
Preliminary booking
Dagsetning á staðfestingu
Option date
Eins manns herbergi
Single room
Enskur morgunmatur
English breakfast
Erlendur ferðamaður á eigin vegum
Foreign individual traveller
Evrópskur morgunverður
Continental breakfast
Farfuglaheimili
Hostel
Fjallakofi: fjallaskálar
Mountain lodge
Fjallaskáli
Chalet
Frátekin herbergi
Room block
Fullt fæði
Full-board
Fundarherbergi
Seminar rooms
Fyrirtækjaverð
Corporate rate
Gistihús
Guest house
Gistináttagjald
Overnight fees
Gisting
Accommodation
Gisting og morgunverður/Ból og biti
Bed and breakfast
Gisting sem ekki er greitt fyrir
Non-rented accommodation
Gistinótt
Bed nights
Gistinótt
Overnight
Gistinótt
Room night
Gistinætur
Nights spent
Gistipláss
Bed places
Gististaður
Tourist accommodation
Hagsmunasamtök hótela og veitingastaða í Evrópu
Hospitality Europe
Hálft fæði í ferð
Half-board
Heildarfjöldi gistinátta
The total number of overnight stays
Herbergi með baðherbergi
En-suite-room
Herbergisúthlutun
Room allocation
Herbergisþjónusta
Room service
Herbergjaskipan
Rooming-list
Hóflega verðlagt hótel
Moderate hotel
Hópbókun
Group bookings
Hópferð
Group travel
Hótel
Hotel
Hótelhaldari
Hotelier
Hótelkeðja
Hotel chain
Hótelsamningur
Hotel contracting
Innborgun
Deposit
Innritun/innskráning
Check-in
Í biðstöðu
On hold
Í boði/laust
Availability
Íbúð
Apartment
Íbúðahótel
Apartment hotel
Japanskur stíll
Japanese style
Koja
Bunk bed
Loftræsting
Air conditioning
Lúxus herbergi
Deluxe room
Lúxus hótel
Deluxe hotel
Lúxushótel
Luxury hotel
Matarplan
Meal plans
Matseðill
À la carte menu
Megintilgangur ferðar
Main purpose of visit
Móttaka
Front desk
Móttaka
Reception
Móttöku-/upplýsingaborð
Hospitality desk
Móttökuborð í gestamóttöku
Welcome desk
Nafnlaus herbergi
No name rooms
Nýtingarhlutfall
Occupancy
Ódýrt hótel
Budget hotel (accommodation)
Pakkaferð
Package holiday
Pakkaverð
Package rate
Pakki, sérstakt tilboð
Package
Samkvæmt beiðni
On request
Samliggjandi herbergi
Adjoining rooms
Samningsverð
Contract rate
Samtengd herbergi
Connecting rooms
Skáli
Cottage
Skilakassi
Drop-off box
Skilmáli vegna fækkunar á fjölda herbergja
Attrition policy
Staðfest bókun
Guarantee
Staðfesting
Confirmation
Starfsmaður í móttöku
Receptionist
Svíta í skipi
Stateroom
Svíta
Suite room
Sölukvittun/söluafrit
Voucher
Tjaldsvæði
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
Tveggja manna herbergi
Double room
Tveggja manna herbergi bókað sem eins manns
Double room - single use
Tveggja manna herbergi
Twin rooms
Umhverfisvænt herbergi
Environmentally friendly room
Umsamið verð
Consortium rate
Uppfærsla
Upgrade
Upplýsingafulltrúi gestamóttöku
Concierge
Úthlutun
Allotment
Útskráning/brottför
Check-out
Valkostur
Option
Verð á fundar-„pakka“ með veitingum
Daily delegate rate
Vinnuaðstaða
Business center
Yfirbókun
Overbooking
Þakíbúð
Penthouse suite
Þóknun
Commission
Þriggja manna herbergi
Triple room
Þægindi
Amenities