Afþreyingarróf
Recreation opportunity spectrum
Efnahagur/hagkerfi
Economy
Félagsleg þolmörk
Social capacity limits
Framboð og eftirspurn
Supply and demand
Framleiðslukerfi ferðaþjónustu
Tourism production system
Gildismat
Value system
Kerfi ferðamennsku
Tourism system
Kerfisbundið
Systematic
Samgöngur/flutningur
Transportation